Tắt[X]

Xây dựng trụ sở tại Cung Văn hoá Thanh thiếu niên Quảng Ninh

Ngày 25/10, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức không đồng ý với đề xuất về việc xây dựng trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND Hạ Long tại Cung Văn hóa Thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ninh

Quy hoạch mặt bằng Cung Văn hoá Thanh thiếu niên Quảng Ninh

Quy hoạch mặt bằng Cung Văn hoá Thanh thiếu niên Quảng Ninh

Theo Ban cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh, đề xuất của Hạ Long không phù hợp Quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Cung Văn hóa Thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 6/10/2014.

Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hạ Long lựa chọn vị trí khác và báo cáo lại với Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 22/8, Tập đoàn FLC có văn bản đề xuất chủ trương xây dựng tháp đôi đa năng cao từ 45-50 tầng với chức năng đất ở và thương mại, dịch vụ tại trụ sở Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hạ Long hiện nay.

Ngày 20/10, HĐND thành phố Hạ Long, tại kỳ họp thứ 3 – kỳ họp bất thường khóa XX đã chấp nhận chủ trương xây dựng Tổ hợp tháp đôi của Tập đoàn FLC và thống nhất đề xuất xây dựng trụ sở mới của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tại Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh hiện nay với kết quả 36/36 phiếu đồng thuận xây trụ sở mới, 36/36 phiếu chọn vị trí xây dựng trụ sở mới tại Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh.

Tại kỳ họp HĐND thành phố lần này, UBND thành phố Hạ Long đề xuất 4 vị trí có thể xây dựng trụ sở mới gồm: khu thể thao đa chức năng tại phường Hồng Hải; Cung văn hóa Thanh thiếu niên Quảng Ninh ; lô đất Bến Đoan thành phố Hạ Long và khu bảo tàng cột 3 cũ, trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo phường Hồng Hải